นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต นำโดยน.ส.ณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ  ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563  ณ  โรงเรียนบ้านโนนลาน และโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง  เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล