นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยน.ส.ณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนลาน และโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล