ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1.นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม. 3ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการดำเนินการสอบ ฯ เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –Net)