ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

วันที่ 3 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.หนองบัวแดง พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะครู และเยี่ยมชมห้องเรียน อาคาร สถานที่โดยรอบโรงเรียน