ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT

วันที่ 24  มีนาคม  2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. ปีการศึกษา 2563  ณ สนามสอบโรงเโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร,อนุบาลบ้านเขว้า,บ้านซับชมภู รวมทั้งได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ บ้านเขว้า 1, ลำน้ำเจา,ลำน้ำเจียง และ ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ อีกด้วย