ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร,อนุบาลบ้านเขว้า,บ้านซับชมภู รวมทั้งได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ บ้านเขว้า 1, ลำน้ำเจา,ลำน้ำเจียง และ ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ อีกด้วย