มอบความเช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้ นายสมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางจันทร์หอม เบ้าลี. ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ   เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ ด.ช.ภัครพงษ์ จุมพลพงษ์  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่   ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ จมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564  พร้อมมอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว