กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะ พูดคยชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดสัปดาห์นี้