กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์