กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่  มีนาคม  2564   เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1