ทั้งนี้ ในวันที่ 17-18 ก.ย.59 ให้ผู้เข้าสอบฯข้อเขียน ภาค ก.และ ข. แต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาว
         ไม่มีกระเป๋า และกางเกงวอร์มสีดำ โดยไม่ให้สวมเครื่องประดับและนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ

         ส่วนวันที่ 19 ก.ย.59 ให้ผู้เข้าสอบฯสัมภาษณ์ ภาค ค. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย