สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

             ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 
 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สถานที่รับสมัคร : 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
          ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 044-811652


สถิติจำนวนผู้สมัครสอบ