สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    สถานที่รับสมัคร : 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
          ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 044-811652