รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561
 • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1 
 • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560
 • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
 • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1
 • ครั้งที่ 3  ส่วนที่ 1
 • ครั้งที่ 4  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
 • ครั้งที่ 5  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
 • ครั้งที่ 6  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559
 • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
 • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 
 • ครั้งที่ 3  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 
 • ครั้งที่ 4  ส่วนที่ 1 ,2
 • ครั้งที่ 5  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558