โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

โพสต์10 พ.ย. 2558 20:36โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)     ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๙๘๑๐๓๓๒๐๐  ๐๘๗๒๔๖๙๑๙๓   ในวันและเวลาราชการ
Ċ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1,
10 พ.ย. 2558 20:36
Comments