โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย ๖/๔๙ จำนวน ๑ หลัง

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านกุดไผ่  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ส้วมนักเรียนชาย ๖/๔๙  จำนวน ๑ หลัง  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 21:24
Comments