ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์1 ส.ค. 2562 06:00โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1,
1 ส.ค. 2562 06:00
Comments