ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหัน รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์7 ส.ค. 2562 18:42โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

    ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหัน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ส.ค. 2562 18:42
Comments