ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง

โพสต์14 ก.ค. 2558 20:23โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1
ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผู้เสนอราคา 12 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด ดังนี้
ą
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 20:23
ą
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 20:23
ą
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 20:23
ą
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 20:23
Comments