วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

โพสต์18 พ.ค. 2562 03:38โดยโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1

       นายหารศึก ภาระหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน  และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิชาขบูชา เพื่อปลูกฝังจริยธรรมอันดีงานให้กับผู้เรียนComments