รร.บ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์2 ก.ค. 2562 02:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
นำลูกเสือ - เนตรนารี  ไปเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2562   ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
Comments