โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจัดค่ายเตรียมสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มี.ค. 2560 04:06โดยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจัดค่ายเตรียมสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
6/3/60
Comments