โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ศูนย์เครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล

โพสต์8 เม.ย. 2560 21:43โดยโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  ศูนย์เครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล  ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักีดชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ   เข้าร่วมมหกรรมงานภักดีโชว์ครัั้งที่ 2 / 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 16  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. 
งานนี้มีการจัดซุ้มมหกรรมทางวิชาการมากมาย ของโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล และหน่วยงานราชการภายในอำเภอภักดีชุมพล 
โดยงานนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภดอ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย                                                                                                                                                           ผู้ประมวลภาพ
                                                                                                                                                 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

Comments