โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของคณะครู และนักเรียน

โพสต์8 เม.ย. 2560 21:57โดยโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของคณะครู และนักเรียน
ณ หา่ดทรายแก้ว  อ.สัตหีบ  จ.ชลบรีุ  ระหว่างวันที่ 28 - 29  มีนาคม  2560
มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยการนำทีม ของท่านผู้อำนวยการสุนทรีย์ แสงหงษ์
จึงขอนำภาพบรรยายกาศมาฝากทุก  ๆ ท่าน
                                                                                                                                                               ผู้ประมวลภาพ
                                                                                                                                                      โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

Comments