โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์26 ธ.ค. 2562 06:27โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษา 15 ทุนๆละ 1,000 บาทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม
Comments