โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:02โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมในรอบสัปดาห์ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562
ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ประธานการสัมมนากล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการ โรงเรียนปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่นและกิจกรรมจิตอาสาวันที่ 5 ธันวาคม 2562 Comments