โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์18 ก.ย. 2562 20:11โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15-16 กันยายน 2562

Comments