โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์7 ก.ย. 2562 21:17โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2562 21:23 ]
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางรัชดา   จันทรวิมล นักวิชาการชำนาญการและนางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชการชำนาญการพิเศษ ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มาเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนในโอกาสครบรอบวันเกิด  5 กันยายน 2562

Comments