โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:47โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาช่วยกันทำให้มีกิจกรรมมากมายเป็นการเรียนรู้Active Learning ขอบคุณครูทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  21 สิงหาคม 2562

Comments