โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์29 ก.ค. 2562 19:54โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2562 19:56 ]
ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เครือข่ายพญาแลโดยนำเสนอนวัตกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ถึง 15.30 น.ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิเขต 1

Comments