โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์21 มิ.ย. 2562 00:17โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่พฤหัสบดีที่  20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่สอนนักเรียนจนได้ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติสูงเกินร้อยละ50

Comments