โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์10 มิ.ย. 2562 19:33โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของครู-ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยเหลือจนมีวันนี้ที่ก้าวสู่คุณภาพในการเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2561 ทั้ง O-NETและNT ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาตลอดมา


Comments