โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:33โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าจัดอบรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนSTEM  Education เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงแรมพวงเกษมรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 11 มีนาคม 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผอ.สพป.ชย.1เป็นประธาน

Comments