โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:49โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการจัดกิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562


Comments