โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์17 ก.ย. 2561 08:02โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน ศูนย์เครือข่ายมอหินขาว ตำบลท่าหินโงมนำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์และคณะครูมาศึกษาดูงานการเงินและพัสดุในการลงระบบโปรแกรมการเงินและวิธีกรอกข้อมูลการเงินโรงเรียนให้ถูกต้องซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นเครือข่ายการตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 17กันยายน2561
Comments