โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์22 ส.ค. 2561 23:12โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้ให้นักเรียนได้รับความรู้  การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนตามนโยบายการเรียนการสอบแบSTEM ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

Comments