โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์18 มี.ค. 2560 03:28โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสันติ  สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้นำคณะครูนักเรียนนำผลงานเข้าประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับภาค14 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยได้นำเสนอBest Practice นวัตกรรมการบริหาร SNB ( NONSOMBOON  MODEL) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายกฤตพล  ชูติกุลกีรติ  ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร ที่ให้ความสนับสนุนและท่านศน.ประเมิน บุญเสนา  ศน.อภิชาติ  พรหมฝายที่ให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชนและทุกท่านที่เป็นกำลังใจComments