โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โพสต์28 ก.พ. 2560 05:46โดยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปแหล่งเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยเดินทางโดยรถไฟจากสถานีจัตุรัส  จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษารวมทั้งครูและผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยกันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณหัวหน้าสถานีรถไฟจัตุรัสที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


Comments