โรงเรียนบ้านนาสีนวลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 01:33โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

  ตามที่  โรงเรียน   บ้านนาสีนวล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามประกาศโรงเรียนบ้านนาสีนวลลงวันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ.2561 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นั้น

          บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
16 พ.ย. 2561 01:33
Comments