โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับเกียตริบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:51โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 20:56 ]
่เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดย นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ โรงเรียนบเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

Comments