โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:05โดยโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู จำนวน 100 คน  เข้าร่วมโครงการ  ที่สวนสัตว์โคราช ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของสัตว์ การดำรงชีวิตของสัตว์ จากประสบการณ์จริง 

Comments