โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3

โพสต์10 ต.ค. 2561 00:14โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 00:16 ]
จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  และส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 "Comments