โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง นำโดย ผอ.ปฏิวัติ บะคะ

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:15โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิ  และออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ  ในการนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยให้นักเรียนเลือกตั้งประธานนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
               
     
      
      
Comments