โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์23 ก.ย. 2562 20:28โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2562 20:31 ]
โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร และโรงเรียนบ้านฝาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2562  ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น


Comments