โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โพสต์13 มิ.ย. 2562 21:11โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 21:19 ]
จัดกิจกรรมบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562  มีกิจกรรมสำคัญได้แก่  พิธีไหว้ครู  กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร ธกส.  และกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัด และชุมชน


Comments