โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:38โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:41 ]
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์  ตามโครงการครูแดร์ D.A.R.E เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2562  มีโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอคอนสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน11โรงเรียน ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.อ.ภิญโญ  สุทธิสารและข้าราชาการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอคอนสวรรค์  ที่ได้ให้การต้อนรับและให้โอกาสแก่นักเรียนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงานของท่าน  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเรียนรู้ในปัจจุบัน และการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

Comments