โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์12 ม.ค. 2562 01:24โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  ได้รับความอนุเคราะห์จาก จสอ.ชูเกียรติ  สุวรรณ  กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ ประจำพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  เข้ามาจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  เพื่อให้ความรู้เรื่องหน้าที่และบทบาทของทหาร การเฝ้าระวังยาเสพติดแก่นักเรียน  แลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับชมเครื่องแบบทหาร อาวุธ และลองขึ้นั่งรถทหาร 
     

               


Comments