โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ

โพสต์23 พ.ย. 2561 01:42โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 01:44 ]
นำโดย ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมวันสำคัญ "ลอยกระทง"  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2561  ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองบัวเพวัง ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของไทย  ภูิมใจในท้องถิ่น  รักความเป็นไทย  มีกิจกรรมสำคัญ คือ 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องประเพณีลอยกระทง  2. ฝึกทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  3.  กิจกรรมบันเทิง  4. กิจกรรมลอยกระทง  5.ชมการแสดงของผู้ปกครองและชาวบ้าน 
          
             
    


Comments