รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์1 พ.ย. 2561 00:03โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1,
1 พ.ย. 2561 00:03
Comments