รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:21โดยโรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ  ตำบลวังทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30– 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Ċ
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ต.ค. 2561 23:21
Comments