ประกาศโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 01:35โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

บัดนี้ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 ไปรายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0988962829

Comments