จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 5/2563

โพสต์22 ม.ค. 2563 18:27โดยโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1

        วันที่ 22 มกราคม 2563 นายศักดิ์สว่าง สายโส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมพบปะและสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ได้ดำเนินการทบทวน (ติว) แบบทดสอบ O-NET ในช่วงที่ 2  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O –NET ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  และโรงเรียนโนนสำราญวิทยา โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  และให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ  O-NET  ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น  ในการติวครั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย  หนองไผ่  โนนสำราญ  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิชาการของศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรComments